Homeukázky ze staveb

 

 

1a

 

Betonáž římsy na mostním oblouku objektu PRAHA-PLZEŇ ( železniční koridor )


 

 

1b

 

Zdění křídel a následné vrtání, injektáž a zaspárování. Karez u Berouna.

 


 

 

 

Výstavba rodinného domu ( Stránské - Slovensko ) 

 


 

 

 

Vrtáni,injektáž a výstavba křidel z KB bloku a její zakončení římsou.


 

 

Výstavba opěrné zdi ve vodním toku Kytlice o rozloze 300 metrů čtverečných.  ( Česká republika )  

 


 

 

Vyzdění nové opěrné zdi, vrtání, injektáž, spárování . ( Lom u Mostu ) 

 


 

 

Sanace propusti, výstavba gabionu. ( Mělník ) 

 


 

 

Šalování říms a vázání železnách prvků. Izolace na železničním mostu.

 


 

 

Kamenické práce na studni. ( Lom u Mostu)

 


 

 

Izolace a betonáž mostu. ( Žalhostice )

 


 

 

Výstavba regulace vody pod železničním mostem na koridoru Praha-Plzeň.

 


 

 

Zabezpečení železnični tratě a výstavba gabionu. ( Liběchov )

 


 

 

Kamenné schody do zahrady a její kompletní vazba. ( Rejecké Teplice )

______________________________________________________________________________________________

 

 

Zateplení objektu rodinného domku, Praha 

Last Updated on Wednesday, 05 June 2013 17:26

DESIGN_BY Martin Hegr